ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่สรุปได้ดังนี้

1. ติดตั้ง สื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์
2. ดูแลสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์          
3. ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์
4. ออแบบออกแบบหรือปรับปรุง สร้างผลิต ประกอบ ดัดแปลง กําหนดรายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือ วัสดุ
     ครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ แก่นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

service02    12046823_432839300237963_2907461450244428221_n 12063610_475276175994275_5879459616713899693_n  12184120_432843183570908_2952409115571295840_o 12185272_432843196904240_8534834732472717311_o   12974322_486152581573301_5205079451155250494_n 12994514_486152571573302_7467613841214840827_n 14022176_535313039990588_6651092552317525087_n 14064072_537319536456605_7377026227691206610_n 14086223_533965986791960_3947308058826698981_o 14089069_535359069985985_3642049585752890806_n 14089309_537321716456387_5240486135518920559_n  14196095_537814789740413_6339181779401932320_o 14203338_537321686456390_8824169661711730842_n