การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

 Flipped Classroom เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน...
พฤศจิกายน 12, 20180 DownloadsDownload